Staking openbaar vervoer
Als reactie op de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet organiseert de FNV een groot aantal stakingen in onder meer het openbaar vervoer. In een aantal grote steden werd er al gestaakt en voor zaterdag staat er een algehele staking in het openbaar vervoer op het programma. 
Heeft u de afgelopen dagen hinder ondervonden van de stakingen in het openbaar vervoer?  
in procenten van Allen
Ja 6
Nee 94
Weet niet / geen mening 0
Vindt u dat de burger onnodig gehinderd wordt door de stakingen in het openbaar vervoer?  
in procenten van Allen
Ja 63
Nee 32
Weet niet / geen mening 5
Stelling: Voor wat betreft de staking in het openbaar vervoer heiligt het doel de middelen.    
in procenten van Allen
Helemaal mee eens  9
Mee eens 18
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 31
Weet niet / geen mening 11
Stelling: De burger zou op geen enkele manier hinder moeten ondervinden van acties tegen bezuinigingen.   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens  27
Mee eens 27
Mee oneens 33
Helemaal mee oneens 10
Weet niet / geen mening 2
Denkt u dat de stakingen in het openbaar vervoer effect zullen hebben op de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van de overheid?     
in procenten van Allen  
Ja 11
Nee 79
Weet niet / geen mening 10