Strafrecht drugs
Gisteren is er een onderzoek bekend geworden dat onder de Nederlandse rechters is gehouden. In dat kader willen wij u ook een aantal vragen stellen. 
Heeft een rechter naar uw mening voldoende voeling met de maatschappij?   
in procenten van Allen
Ja 47
Nee 36
Weet niet / geen mening 16
Vindt u het bezwaarlijk als leden van de rechterlijke macht actieve politieke functies vervullen of juicht u dat juist toe?  
in procenten van Allen
Ik juich dat toe 7
Ik vind dat bezwaarlijk  53
Ik vind dat in sommige gevallen bezwaarlijk  33
Weet niet / geen mening 7
Indien Nederland de criminaliteit wil beteugelen dan zijn hogere boetes en hogere straffen onontbeerlijk.   
in procenten van Allen
Sterk mee eens  43
Mee eens 39
Mee oneens 14
Sterk mee oneens 4
Geen mening 1
De softdrugs moeten uit het strafrecht.   
in procenten van Allen
Sterk mee eens  20
Mee eens 32
Mee oneens 27
Sterk mee oneens 15
Geen mening 6
De harddrugs moeten uit het strafrecht.    
in procenten van Allen
Sterk mee eens  4
Mee eens 10
Mee oneens 25
Sterk mee oneens 56
Geen mening 4
Slachtoffers (of hun nabestaanden) zouden spreekrecht moeten hebben bij het proces.  
in procenten van Allen
Sterk mee eens  28
Mee eens 51
Mee oneens 14
Sterk mee oneens 2
Geen mening 5
De straffen die in Nederland worden opgelegd zijn te laag.  
in procenten van Allen
Sterk mee eens  41
Mee eens 41
Mee oneens 10
Sterk mee oneens 3
Geen mening 5
Als we in Nederland zwaarder straffen dan we nu doen zal dat een duidelijke preventieve werking hebben.  
in procenten van Allen
Sterk mee eens  29
Mee eens 48
Mee oneens 13
Sterk mee oneens 6
Geen mening 5
De door rechters uitgesproken straffen zijn de laatste jaren strenger geworden.  
in procenten van Allen
Sterk mee eens  0
Mee eens 24
Mee oneens 46
Sterk mee oneens 6
Geen mening 24
Het is goed als er camera’s worden toegelaten in de rechtszaal.  
in procenten van Allen
Sterk mee eens  15
Mee eens 45
Mee oneens 26
Sterk mee oneens 6
Geen mening 8
Politici mogen zich niet uitlaten over zaken die onder de rechter vallen.   
in procenten van Allen
Sterk mee eens  22
Mee eens 47
Mee oneens 22
Sterk mee oneens 3
Geen mening 6