Mabel Wisse Smit
Er komen steeds meer getuigenverklaringen omtrent de vermeende liefdesrelatie tussen Mabel Wisse Smit en Klaas Bruinsma bij. Zo beweren zowel voormalig lijfwacht van Bruinsma Geurt Roos als schipper Jochem Visser dat er nooiteen liefdesrelatie tussen Mabel en Bruinsma is geweest. Terwijl volgens voormalig lijfwacht Charlie da Silva Bruinsma en Mabel Wisse Smit een liefdesrelatie hebben gehad die tot de dood van Bruinsma geduurd heeft. 
Denkt u dat er sprake is geweest van een liefdesrelatie tussen Mabel Wisse Smiten Klaas Bruinsma?   
in procenten van Allen
Ja 45
Nee 23
Weet niet / geen antwoord 32
Vindt u dat Mabel Wisse Smit in het geval er iets ernstigs gebeurt met Prins Willem Alexander en zijn gezin koningin van Nederland mag worden?  
in procenten van Allen
Ja 27
Nee 58
Weet niet / geen antwoord 15
Denkt u dat Mabel Wisse Smit gelogen heeft over haar verleden met Klaas Bruinsma?  
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 15
Weet niet / geen antwoord 24
De Rijksvoorlichtingsdienst meldde dat uit onderzoek van de AIVD niets verontrustends was gebleken met betrekking tot de verhouding tussen Mabelen Bruinsma. Wat denkt u?   
in procenten van Allen
Er is slecht onderzoek gedaan 26
Men wist wel wat er gebeurd was maar wilde het met de mantel der liefde bedekken 31
Er is ook niets verontrustends aan de hand 29
Weet niet / geen antwoord 14
Wie neemt u het meest kwalijk dat het Koningshuis weer in opspraak is?  
in procenten van Allen
De Koningin 7
Johan Friso 1
Mabel Wisse Smit 38
De Rijksvoorlichtingsdienst 12
De Regering 4
Peter R de Vries 19
De Telegraaf 8
Weet niet / geen antwoord 12
Stel dat de koningin op het standpunt blijft staan dat de politiek haar goedkeuring moet geven aan het huwelijk tussen Johan Friso en Mabel Wisse Smit en het gezin van Johan Friso dus ook het recht op troonopvolging blijft behouden. Vindt u dan dat de Kamer hiermee moet instemmen of vindt u dat zij moet tegenstemmen?   
in procenten van Allen
Kamer moet instemmen 28
Kamer moet tegenstemmen  54
Weet niet / geen antwoord 18
Vindt u dat Nederland op termijn weer een republiek moet worden of een monarchie moet blijven?   
in procenten van Allen
Republiek 30
Monarchie  64
Weet niet / geen antwoord 6
Koningin Beatrix is nu bijna 67 jaar. Wanneer vindt u dat ze het beste kan aftreden?   
in procenten van Allen
Zo snel mogelijk 27
Als ze 70 wordt 37
Als ze 75 wordt 16
Als ze 80 wordt  2
Pas bij haar dood  3
Weet niet / geen antwoord 16
Wat is uw belangrijkste reden om dit antwoord te geven?  
in procenten van Allen die hebben aan-gegeven dat Beatrix zo snel mogelijk of op haar 70ste het beste kan aftreden
Iedereen stopt rond zijn 65e dus waarom de Koningin niet  33
Ik denk dat het beter is voor het land als Willem Alexander en Maxima op de troon zitten 26
Het is een te zware klus voor Beatrix nu ze alleen is 17
Ik vind Beatrix geen goede koningin 3
Ik ben sowieso tegen de monarchie dus wil dat Beatrix snel verdwijnt 17
Weet niet / geen antwoord 4