Medicijnknaak
De eigen bijdrage van 1.50 euro per recept gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. 
Bent u hier blij mee?  
in procenten van Allen
Ja 75
Nee 16
Weet niet / geen antwoord 8
Als het gaat om bezuinigingen welke van onderstaande alternatieven heeft dan uw voorkeur?  
in procenten van Allen
Een eigen bijdrage van 1.50 euro per recept 25
Eerste hulp uit het ziekenfonds halen 4
Alleen de goedkope varianten van medicijnen vergoeden 36
Iets hogere ziekenfondspremie 35