Communicatie overheid
Uit een onderzoek van de Nationale ombudsman naar de manier waarop de rijksoverheid omgaat met brieven en e-mailberichten van burgers blijkt dat de rijksoverheid traag communiceert. Gemiddeld duurt het tussen de twee en zes weken voor iemand een reactie ontvangt maar uitschieters naar veertien weken komen ook voor. 
Heeft u wel eens een brief een fax of een e-mail gestuurd naar een overheidsinstantie?  
in procenten van Allen
Ja 53
Nee 46
Weet niet / geen antwoord 2
Binnen welke termijn heeft u antwoord gekregen op uw brief fax of e-mail?  
in procenten van Allen die wel eens brief fax of e-mail naar overheids-instantie gestuurd hebben
Binnen 1 week 15
Tussen 1 en 3 weken 15
Tussen 3 en 6 weken 23
Langer dan 6 weken 20
Ik heb geen antwoord gekregen  19
Weet niet / geen antwoord 7
Bent u tussentijds geïnformeerd over de behandeling van uw brief fax of e-mail?  
in procenten van Allen die wel eens brief fax of e-mail naar overheids-instantie gestuurd hebben
Ja 25
Nee 68
Weet niet / geen antwoord 6
Als het gaat om het versturen van correspondentie (brief fax e-mail) aan een overheidsinstantie. Wat vindt u dan een aanvaardbare termijn waarbinnen u antwoord krijgt?  
in procenten van Allen
Binnen 1 dag 2
Binnen 1 week 43
Tussen 1 en 3 weken 47
Tussen 3 en 6 weken 6
Langer dan 6 weken 0
Weet niet / geen antwoord 2