Milieuactivisten
Een punt op de agenda van de tweede kamer is de vraag of milieuactivisten hetzelfde berecht zouden moeten worden als terroristen. 
Vindt u dat milieuactivisten hetzelfde berecht zouden moeten worden als terroristen?   
  Allen
Ja 39
Nee 56
Weet niet / geen antwoord 5
Welke van onderstaande actiemiddelen die milieuactivisten kunnen gebruiken vindt u aanvaardbaar? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Brieven schrijven naar de overheid 93
Handtekeningen ophalen 93
Boycotten van bepaalde organisaties 70
Besmeuren van mensen of voorwerpen 10
Brand steken 3
Geweld plegen 4
Een bom gooien 3
Geen van bovenstaande 1
Weet niet / geen antwoord 2