Zedenmisdadigers
Het volgende onderwerp dan. Het komt regelmatig voor dat zedenmisdadigers na hun gevangenisstraf opnieuw slachtoffers maken. Desondanks keren zij gewoon terug in de samenleving. 
Vindt u dat de buurt waar een zedenmisdadiger na zijn vrijlating komt te wonen opde hoogte gebracht moet worden van het strafblad van de nieuwe inwoner?  
in procenten van Allen
Ja 57
Nee 35
Weet niet / geen antwoord 8
Vindt u dat de locale politie verantwoordelijk is voor het feit dat zedenmisdadigers na hun vrijlating geen nieuwe slachtoffers maken?  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 43
Weet niet / geen antwoord 6
Welke van onderstaande alternatieven heeft uw voorkeur als het gaat om zedenmisdadigers?  
in procenten van Allen
Een goede begeleiding geven na hun vrijlating 42
Levenslang opsluiten 20
Een ‘spuitje geven’ 13
Levenslang psychiatrische hulp verlenen 17
Na hun vrijlating gewoon terug laten keren in de maatschappij 1
Anders 4
Weet niet / geen antwoord 1