Commissariaat Moberg
Het volgende onderwerp dan. Ahold-topman A. Moberg heeft een commissariaat aanvaard bij het Zweedse detailhandelsconcern Clas Ohlson terwijl Mobergop de laatste aandeelhoudersvergadering van Ahold juist beloofd had het aantal commissariaten te verminderen. 
Vind u dit aanvaardbaar?    
in procenten van Allen
Ja 10
Nee 77
Weet niet / geen antwoord 13
Stelling: Moberg heeft al zijn tijd en energie nodig om in Ahold te steken. Hij zouhet commissariaat bij Clas Ohlson af moeten zeggen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 46
Mee eens 29
Mee oneens 8
Helemaal mee oneens 2
Weet niet / geen antwoord 14