Burgemeester kiezen
Burgemeesters worden vanaf 2006 waarschijnlijk direct gekozen door burgers en krijgen ook verregaande bevoegdheden.   
Bent u voor het laten kiezen van de burgemeester door de inwoners van een gemeente?  
in procenten van Allen
Ja 63
Nee 27
Weet niet / geen antwoord 10
Hoopt u dat uw huidige burgemeester zich verkiesbaar stelt?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 25
Weet niet / geen antwoord 30
Stel dat uw huidige burgemeester zich verkiesbaar stelt stemt u dan op hem?  
in procenten van Allen
Ja 37
Nee 28
Weet niet / geen antwoord 35
   
Stel dat er meerdere kandidaten zijn die zich verkiesbaar stellen als burgermeester. Wat vindt u dan belangrijker. Hoe die persoon is of van welke partij hij lid is?  
in procenten van Allen
Hoe de persoon is 68
Van welke partij de kandidaat lid is  28
Weet niet / geen antwoord 4
Vindt u het belangrijk dat de burgemeester kandidaat in uw gemeente geboren is?  
in procenten van Allen
Ja 21
Nee 76
Weet niet / geen antwoord 3
De gekozen burgemeester mag zelf zijn wethouders aanwijzen. Vervolgens worden ze gecontroleerd door de Gemeenteraad. Tot nu toe werden de wethouders aangewezen door de Gemeenteraad. Welke van onderstaande alternatieven heeft uw voorkeur?  
in procenten van Allen
De gekozen burgemeester wijst de wethouders aan 29
De Gemeenteraad wijst de wethouders aan  62
Weet niet / geen antwoord 8
Welke van onderstaande kenmerken moet iemand die zich kandidaat stelt als burgemeester volgens u minimaal hebben? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Beslissingen durven nemen 83
Communicatief vaardig 64
Leiderschapskwaliteiten 75
Representatief uiterlijk 21
Betrouwbaar 82
Vrouw 2
Goed Nederlands spreken 63
Politieke achtergrond 25
Bestuurservaring 60
Jong 4
Tussen de mensen staan 75
Weet niet / geen antwoord 1
Men stelt voor dat de burgemeesters die er nu zijn in maart 2006 collectief ontslag krijgen. Zij die niet gekozen worden of zich niet verkiesbaar stellen zouden dan wachtgeld krijgen of vervroegd met pensioen mogen. Welke van onderstaande alternatieven heeft uw voorkeur?   
in procenten van Allen
De ontslagen burgemeesters wachtgeld geven 5
De ontslagen burgemeesters alleen wachtgeld geven als ze zich wel verkiesbaar hebben gesteld maar niet gekozen zijn 13
De ontslagen burgemeesters net zo behandelen als andere werknemers waarvan hun baan verdwijnt  81
Weet niet / geen antwoord 2
Er zijn mensen die vinden dat de burger de Premier ook apart moet kiezen. Bent u het hiermee eens  
in procenten van Allen
Ja  58
Nee 34
Weet niet / geen antwoord 7
Vindt u dat een gekozen premier zelf zijn ministers moet aanwijzen of dat ze door de Tweede Kamer moeten worden aangewezen?  
in procenten van Allen
Premier moet ministers zelf aanwijzen 29
Tweede Kamer moet ministers aanwijzen 63
Weet niet / geen antwoord 8
Stel dat de volgende personen zich kandidaat stellen als premier. Wie zou u dan kiezen?   
in procenten van Allen
JP Balkenende 14
Gordon  1
Hans Wiegel 15
Job Cohen 23
Johan Cruijf 3
Katja Schuurman 1
Paul Witteman 4
Georgina Verbaan 0
Guus Hiddink 0
Linda de Mol 1
Marco Borsato 1
Roel Pieper 4
Geen van deze 30
Weet niet / geen antwoord 3