Ambulances
Het volgende onderwerp dan. Ambulancepersoneel krijgt in toenemende mate te maken met agressieve en afgeleide weggebruikers waardoor er steeds meer ongelukken plaatsvinden. De Beroeps Vereniging van Ambulancezorg adviseert daarom omde optische en geluidssignalen van de ambulances wettelijk aan te passen. 
Denkt u dat het feller maken van de zwaailichten en het luider maken van de sirenes ervoor zullen zorgen dat er meer ruimte gemaakt wordt voor ambulances door automobilisten?   
in procenten van Allen
Ja 57
Nee 37
Weet niet / geen antwoord 6
Wat vindt u een passende maatregel tegen automobilisten die geen ruimte maken voor ambulances voorzien van zwaailicht en sirene? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Waarschuwing geven 19
Bekeuring geven 73
Rijbewijs afnemen  33
Auto afnemen 10
Geen maatregelen treffen 1
Weet niet / geen antwoord 1
 Vindt u de rijstijl van ambulance personeel wel eens onverantwoordelijk?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 60
Weet niet / geen antwoord 12
Zou u moeite doen om ruimte maken voor een ambulance als u in de file staat?  
in procenten van Allen
Ja 98
Nee 0
Weet niet / geen antwoord 1
Heeft u wel eens een ambulance met zwaailichten en sirene over het hoofd gezien terwijl u aan het autorijden was?  
in procenten van Allen
Ja 18
Nee 80
Weet niet / geen antwoord 2