Integratiebeleid
De tijdelijke commissie Onderzoek Integratiebeleid wil in beeld brengen hoe dertig jaren integratiebeleid is verlopen. Daartoe heeft de commissie het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. De belangrijkste conclusie uit het rapport zou zijn dat de integratie in ons land op schema verloopt. 
Bent u het eens met deze conclusie?   
in procenten van Allen
Ja 9
Nee 75
Weet niet / geen antwoord 16
Stelling: De tijdelijke commissie Onderzoek Integratiebeleid had het Verwey-Jonker instituut niet mogen inschakelen voor het onderzoek over dertig jaar integratiebeleid omdat deze organisatie de overheid zelf jarenlang adviezen over het integratiebeleid heeft gegeven.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 29
Mee eens 49
Mee oneens 7
Helemaal mee oneens 2
Weet niet / geen antwoord 13
Vindt u dat de overheid op het gebied van integratiebeleid gefaald heeft?  
in procenten van Allen
Ja 77
Nee 11
Weet niet / geen antwoord 12