Aangifte doen
Het volgende onderwerp tot slot. 
Heeft u wel eens aangifte gedaan bij de politie  
in procenten van Allen
Ja 85
Nee 15
Weet niet / geen antwoord 0
Bent u tevreden over de procedure van het aangifte doen?  
in procenten van Allen die wel eens aangifte hebben gedaan
Ja 41
Nee 57
Weet niet / geen antwoord 3
Bent u tijdens het aangifte doen tegen ėėn van onderstaande problemen aangelopen? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen die wel eens aangifte hebben gedaan
Lang wachten tot je te woord gestaan werd 41
Aangifte werd niet serieus genomen  30
Aangifte zelf nam onnodig veel tijd in beslag 39
Politie ontraadde je om aangifte te doen 15
Geholpen door inadequate politiebeambte 16
Ik ben niet tegen problemen aangelopen 28
Weet niet / geen antwoord 1
Is het misdrijf waarvoor u aangifte heeft gedaan opgelost door de politie?  
in procenten van Allen die wel eens aangifte hebben gedaan
Ja 14
Nee 82
Weet niet / geen antwoord 4