FNV tegen KPN en Gertronics
Het volgende onderwerp dan. De vakcentrale FNV wil de zelfverrijking van topbestuurders van Nederlandse bedrijven juridisch gaan aanpakken. Daarbij zullen telecombedrijf KPN en automatiseerder Gertronics de eerste slachtoffers zijn. 
Vindt u dit een goed initiatief van de FNV?  
in procenten van Allen
Ja 69
Nee 22
Weet niet / geen antwoord 8
Stelling: De overheid laat het afweten als het gaat om de aanpak van excessieve topinkomens en gouden vertrekpremies.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 45
Mee eens 30
Mee oneens 13
Helemaal mee oneens 4
Weet niet / geen antwoord 7
Vindt u het terecht dat de FNV als eerste de inkomens van de topbestuurders van KPN en Gertronics aanpakt?  
in procenten van Allen
Ja 55
Nee 27
Weet niet / geen antwoord 18
Om de juridische stappen tegen de inkomens van de topbestuurders van KPN en Gertronics te bekostigen gebruikt de FNV de weerstandskassen waaruit gewoonlijk acties en stakingen worden betaald. Vindt u dat de weerstandskassen hiervoor gebruikt mogen worden?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 51
Weet niet / geen antwoord 12