Benzinedieven
Benzinedieven kunnen na het ‘gratis’ tanken zorgeloos wegrijden want de politie komt er niet meer tegen in actie. Volgens minister Donner is de ernst van het delict doorgaans te gering om achter deze mensen aan te gaan.
 Vindt u tanken zonder te betalen een gering delict?  
in procenten van Allen
Ja 17
Nee 80
Weet niet / geen antwoord 3
Volgens de overheid is het primair aan de pomphoudersbranche om zodanige maatregelen te nemen dat het wegrijden zonder te betalen aanzienlijk wordt bemoeilijkt. Vindt u het terecht dat de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van benzinediefstal bij de pomphoudersbranche wordt neergelegd?  
in procenten van Allen
Ja 54
Nee 43
Weet niet / geen antwoord 4
Aan welke van onderstaande delicten moet de politie volgens u geen prioriteit geven? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Winkeldiefstal 19
Fietsendiefstal 25
Benzinediefstal 19
Zakkenrollen 17
Autodiefstal 12
Weet niet / geen antwoord 54
Welke van onderstaande maatregelen tegen benzinediefstal zou u het minst storend vinden?  
in procenten van Allen
Eerst betalen dan tanken 54
Eerst je rijbewijs inleveren dan tanken 5
Eerst je autosleutels inleveren dan tanken 8
Ik vind bovenstaande maatregelen niet storend 27
Weet niet / geen antwoord 6
Stelling: Als bekend wordt dat de politie niet meer in actie komt als je tankt zonder te betalen zullen steeds meer mensen gaan tanken zonder te betalen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 41
Mee eens 42
Mee oneens 10
Helemaal mee oneens 4
Weet niet / geen antwoord 3
Vindt u het een goede zet van minister Donner om het besluit dat men niet meer achter benzinedieven aangaat openbaar te maken  
in procenten van Allen
Ja 9
Nee 89
Weet niet / geen antwoord 2
Een oplossing voor het benzinedieven probleem zou kunnen zijn om tankstationsde mogelijkheid te bieden om de gegevens van wanbetalers bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer op te vragen zodat zij zelf bijvoorbeeld een incassobureau kunnen inschakelen.  Denkt udat dit een goede oplossing van het probleem zou kunnen zijn?  
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 34
Weet niet / geen antwoord 4