Regeling slachtoffers 
Het volgende onderwerp dan. De tweede kamer heeft een wetsvoorstel gedaan om slachtoffers en nabestaanden van misdrijven mondeling spreekrecht te geven in de rechtszaal. Het voorstel is bedoeld om slachtoffers het recht te gevenop de rechtszitting te vertellen welk effect een misdaad op hun leven heeft.Nu mag dit alleen als de rechter dit toestaat.
Vindt u dit een goed voorstel?  
in procenten van Allen
Ja 81
Nee 14
Weet niet / geen antwoord 5
Rechters en officieren van justitie hebben grote bezwaren tegen een wetsvoorstel om slachtoffers en nabestaanden van misdrijven mondeling spreekrecht te geven in de rechtszaal. De magistraten vrezen dat het spreekrecht een averechts effect zal hebben. Het risico is groot dat de slachtoffers geen genoegdoening krijgen maar juist nog meer emotionele schade oplopen. Welk effect denktu dat het spreekrecht op de slachtoffers zal hebben.  
in procenten van Allen
Genoegdoening 65
Meer emotionele schade  15
Weet niet / geen antwoord 20