Eigen bijdrage recepten
Een van de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen van het kabinet is het invoeren van een eigen bijdrage van 1,50 euro per recept voor ziekenfondspatiŽnten. Het kabinet wil hiermee het medicijngebruik terugdringen.
Denkt u dat de Nederlandse bevolking als geheel onnodig veel medicijnen gebruikt?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 49
Weet niet / geen antwoord 5
Vindt u het een goede zaak dat het medicijn gebruik ontmoedigd wordt?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 48
Weet niet / geen antwoord 6
Denkt u dat u minder medicijnen zult gaan gebruiken als u 1,50 euro per recept aan eigen bijdrage moet gaan betalen?  
in procenten van Allen
Ja 10
Nee 89
Weet niet / geen antwoord 2
Volgens het kabinet moet het medicijngebruik in Nederland verlaagd worden. Welke van onderstaande maatregelen heeft uw voorkeur?  
in procenten van Allen
Een eigen bijdrage van 1.50 euro per recept 12
Huisartsen moeten strenger zijn bij het uitschrijven van recepten 78
De premie verhogen van de ziektekostenverzekering 4
Weet niet / geen antwoord 6
Om ouderen en langdurig zieken te ontzien wil het kabinet de eigen bijdrage van 1,50 euro per recept aan een maximum binden van 100 euro per verzekerde per jaar. Bent u het eens met deze maatregel?  
in procenten van Allen
Ja 52
Nee 45
Weet niet / geen antwoord 2