Politieke debatten
Het volgende onderwerp. Op de dag na prinsjesdag beginnen de eerste vergaderingen over de Rijksbegroting en de Miljoenennota in de tweede kamer. Deze debatten worden de Algemene Politieke Beschouwingen genoemd. 
Heeft u de afgelopen dagen iets gezien, gehoord of gelezen over de Algemene Politieke Beschouwingen? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Nee  13
Ja, ik heb rechtstreeks naar (een deel van) de debatten gekeken 36
Ja, via een nieuws- of actualiteiten uitzending op de televisie 48
Ja, via de radio 16
Ja, via de krant 34
Ja, op een andere manier 7
Weet niet/geen antwoord 1
Wie vindt u dat er bij de Algemene Politieke Beschouwingen het beste naar voren is gekomen?  
in procenten van Allen die iets gehoord, gezien of gelezen hebben over de politieke debatten
Balkenende 19
Bos 9
Verhaagen 1
Van Aartsen 5
Marijnissen 18
Halsema 15
Herben 1
Rouvoet 1
Van der Vlies 0
Niemand 18
Weet niet / geen antwoord 13