Werkeloosheid
Het volgende onderwerp. Het kabinet heeft tijdens prinsjesdag een groot aantal bezuinigingen aangekondigd. De vervolguitkering in de werkeloosheidswet wordt onder meer geschrapt. 
Stel dat u werkeloos zou zijn welke van onderstaande banen zou u dan niet accepteren? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Bouwvakker 44
Vuilnisman 48
Stratenmaker 49
Parkeerwachter 19
Secretaresse 11
Medewerker callcenter 21
Lopende band medewerker 41
Schoonmaker 39
Tuinman 24
Bejaardenverzorgster 26
Politieman 14
Onderwijzer 7
Beveiligingsbeambte 21
Geen van bovenstaande 14
Weet niet / geen antwoord 7
Stelling: Ik vind het terecht dat werkelozen ook een baan moeten accepteren die niet geheel passend is qua opleiding en ervaring.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 30
Mee eens 47
Mee oneens 16
Helemaal mee oneens 5
Weet niet / geen antwoord 2