Studiebeurs regeling
Het volgende onderwerp tot slot. Ook HBO studenten krijgen te maken met de bezuinigingen van het kabinet. Studiebeurzen zijn vanaf nu eerst een lening pas als iemand de opleiding heeft afgerond wordt de lening voor de studiebeurs omgezet in een gift. 
Vindt u dit een goede regeling?  
in procenten van Allen
Ja 67
Nee 28
Weet niet / geen antwoord 6
Stelling: De nieuwe regeling voor HBO studenten dat de studiebeurs pas wordt omgezet in een gift als men zijn opleiding heeft afgerond zorgt ervoor dat er alleen nog serieuze studenten overblijven.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 22
Mee eens 43
Mee oneens 26
Helemaal mee oneens 7
Weet niet / geen antwoord 3