Maatregelen kabinet
Het volgende onderwerp. Volgens premier Balkenende en minister Zalm is het einde van de veelgeroemde verzorgingsstaat Nederland in zicht. De overheid zorgt niet langer “van de wieg tot het graf” voor haar burgers maar doet een zwaar beroep op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen. 
Vindt u het een goede zaak dat de verantwoordelijkheid verschuift van de overheid naar de burger zelf?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 59
Weet niet / geen antwoord 5
Stelling: Er moeten meer mensen de arbeidsmarkt op uit het “reservoir aan inactieven”  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 28
Mee eens 45
Mee oneens 14
Helemaal mee oneens 3
Weet niet / geen antwoord 10
Stelling: We kunnen beter nu fors bezuinigen zodat de Nederlandse economie snel weer aantrekt dan halve maatregelen nemen zodat de economische recessie langer aanhoudt.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 20
Mee eens 26
Mee oneens 33
Helemaal mee oneens 15
Weet niet / geen antwoord 6
Stelling: Het is jammer dat er geen structurele verbeteringen zijn gerealiseerd toen het economisch beter ging.   
in procenten van Allen 
Helemaal mee eens 46
Mee eens 42
Mee oneens 8
Helemaal mee oneens 1
Weet niet / geen antwoord 3
Stelling: Er wordt nu sterk gekeken naar de overheid die zo veel moet bezuinigen. Maar wanneer we spreken over bijna 800.000 mensen in de ww en de bijstand danis dat een probleem van de samenleving als geheel.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 25
Mee eens 53
Mee oneens 12
Helemaal mee oneens 2
Weet niet / geen antwoord 8