Referendum gulden
Het volgende onderwerp tot slot. In Zweden heeft men middels een referendum besloten de Euro niet in te voeren. 
Zou u het op prijs stellen als er in Nederland een referendum werd gehouden over de vraag of de Nederlander de gulden terug wil?   
in procenten van Allen
Ja 54
Nee 45
Weet niet / geen antwoord 0
Indien er nu een referendum zou worden gehouden over het opnieuw instellen van de gulden zou u dan voor of tegen stemmen?  
in procenten van Allen
Voor het opnieuw instellen van de gulden 50
Tegen het opnieuw instellen van de gulden 46
Weet niet / geen antwoord 4