Bezuinigingen
Met prinsjesdag zal de miljoenennota verschijnen die een algemene toelichtingop de bedragen aan de inkomsten- en uitgavenkant van de rijksbegroting geeft. Mede door de stagnerende economie van de afgelopen jaren staat de Nederlander een groot aantal bezuinigingen te wachten. 
Heeft u nu minder geld te besteden dan vorig jaar?   
in procenten van Allen
Ja 69
Nee 28
Weet niet / geen antwoord 3
Spaart u op dit moment meer dan vorig jaar?  
in procenten van Allen
Ja 19
Nee 80
Weet niet / geen antwoord 1
Bent u van plan om het komende jaar te gaan bezuinigen?  
in procenten van Allen
Ja 64
Nee 28
Weet niet / geen antwoord 8
Op welke van onderstaande uitgaven wilt u gaan bezuinigen? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen die het komende jaar bezuinigen
Uitgaan  63
Vakantie 48
Kleding 51
Sporten 22
Abonnementen op tijdschriften 54
Huisraad 44
Weet niet / geen antwoord 8
Denkt u dat de bezuinigingen van het kabinet u zullen treffen?  
in procenten van Allen
Ja meer dan anderen  41
Ja maar minder dan anderen 49
Nee 4
Weet niet / geen antwoord 6
Vindt u dat de bezuinigingen van het kabinet eerlijk verdeeld zijn over de hoge en lage inkomensgroepen?  
in procenten van Allen
Ja 20
Nee het betreft vooral de lage inkomensgroepen  61
Nee het betreft vooral de hoge inkomensgroepen 4
Weet niet / geen antwoord 15
Stelling: De hoogste inkomensgroepen zouden het grootste gedeelte van de bezuinigingen voor hun rekening moeten nemen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 36
Mee eens 31
Mee oneens 23
Helemaal mee oneens 7
Weet niet / geen antwoord 3
De tekst van de troonrede wordt geschreven door premier Balkenende namens de regering. Vindt u het beter als voortaan deze rede dan ook door de premier zelf eens per jaar wordt uitgesproken of heeft u de voorkeur voor het uitspreken van deze rede door de koningin?  
in procenten van Allen
Premier 36
Koningin 64
Zijn de bezuinigingen van het kabinet volgens u noodzakelijk  
in procenten van Allen
Ja 47
Nee 41
Weet niet / geen antwoord 12