Wachtgeld Heinsbroek
Oud-minister Heinsbroek van Economische Zaken ontvangt wachtgeld hoewel hij eerder zei geen gebruik te zullen maken van deze uitkering aan oud-politici. Hij heeft aangegeven dit geld wel aan liefdadigheid te besteden. 
Wat vindt u hiervan?  
in procenten van Allen
Ik vind het onjuist dat hij zijn wachtgeld aanneemt 43
Hij heeft er recht op dus is het goed dat hij het geld aan liefdadigheid besteedt 55
Weet niet / geen antwoord 3
Maakt het bij uw oordeel een verschil of Heinsbroek het wachtgeld zelf houdt ofdat hij het aan liefdadigheid besteedt?  
in procenten van Allen
Ja 47
Nee 50
Weet niet / geen antwoord 3
Stelling: Als koningin Beatrix AOW ontvangt is het ook terecht dat Heinsbroek wachtgeld ontvangt.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 21
Mee eens 28
Mee oneens 25
Helemaal mee oneens 17
Weet niet / geen antwoord 8
Vindt u het terecht dat koningin Beatrix AOW ontvangt terwijl zij geen belastingen hoeft te betalen over een groot deel van haar inkomen?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 71
Weet niet / geen antwoord 3