Zinloos geweld
Het volgende onderwerp tot slot. Zes jaar geleden werd Meindert Tjoelker in Leeuwarden tijdens een avondje stappen op brute wijze doodgetrapt. 
Vindt u dat de overheid haar best doet om zinloos geweld terug te dringen?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee  66
Weet niet / geen antwoord 8
Denkt u dat door voorlichting op scholen en in het uitgaansleven zinloos geweld kan worden tegengegaan?  
in procenten van Allen
Ja 60
Nee  34
Weet niet / geen antwoord 6
Heeft u wel eens meegedaan aan een stille tocht tegen zinloos geweld?  
in procenten van Allen
Ja 8
Nee  91
Weet niet / geen antwoord 1
Denkt u dat stille tochten zinloos geweld zullen verminderen?  
in procenten van Allen
Ja 6
Nee  89
Weet niet / geen antwoord 5
Denkt u dat stille tochten de afgelopen zes jaar zijn toegenomen of afgenomen?  
in procenten van Allen
Toegenomen 87
Afgenomen 4
Weet niet / geen antwoord 9
Denkt u dat zinloos geweld de afgelopen zes jaar is toegenomen of afgenomen?  
in procenten van Allen
Toegenomen 82
Afgenomen 3
Weet niet / geen antwoord 15
Stelling: De steeds gewelddadiger wordende tv programma’s werken zinloos geweld in de hand.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 21
Mee eens 41
Mee oneens 25
Helemaal mee oneens 9
Weet niet / geen antwoord 5