Ouderenzorg
De geplande opeenstapeling aan bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Balkenende II stelt vele ouderen voor grote financiŽle problemen.
Bent u bereid uw ouders financieel te ondersteunen als zij door de bezuinigingsmaatregelen in financiŽle problemen komen?  
in procenten van Allen
Ja 59
Nee 24
Weet niet / geen antwoord 18
Bent u bereid uw ouders in huis te nemen en hen te verzorgen als de overheid niet meer voldoende middelen beschikbaar stelt om hen een goede oude dag te bezorgen?  
in procenten van Allen
Ja 27
Nee 56
Weet niet / geen antwoord 17
Bent u bereid de huishoudelijke thuiszorg van uw ouders op u te nemen als zij dit door de bezuinigingsmaatregelen niet meer zelf kunnen bekostigen?  
in procenten van Allen
Ja 47
Nee 40
Weet niet / geen antwoord 13
Bent u bereid meer dan 50 km te reizen om uw ouders te helpen in de huishouding als dit er voor zorgt dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen?  
in procenten van Allen
Ja 28
Nee 58
Weet niet / geen antwoord 13
Bent u bereid minder te gaan werken om de verzorging van uw ouders op u te nemen?  
in procenten van Allen
Ja 21
Nee 63
Weet niet / geen antwoord 16