Criminaliteit bestrijding
Het volgende onderwerp dan. Volgende week, met prinsjesdag zal de miljoenennota verschijnen die een algemene toelichting op de bedragen aan de inkomsten- en uitgavenkant van de rijksbegroting geeft. 
Aan welke van onderstaande aandachtsgebieden geeft u de hoogste prioriteit?  
in procenten van Allen
Bestrijding van criminaliteit 23
Aanpakken van het fileprobleem 1
Verbeteren van de kwaliteit van de zorg 20
WW uitkering in stand houden 3
AOW uitkering in stand houden 11
Staatsschuld verminderen 4
Onderwijs 20
Inflatie tegengaan 5
Ouderenzorg 6
Anders 4
Weet niet / geen antwoord 2
Het kabinet stelt zichzelf voor de komende jaren keiharde en ambitieuze doelstellingen om de criminaliteit en illegaliteit in ons land drastisch te verminderen. Binnen twee jaar wil het kabinet de overlast en criminaliteit in vijftig probleemwijken in vooral de grote steden hebben opgelost. Denkt u dat deze doelstelling haalbaar is?  
in procenten van Allen
Ja 21
Nee 75
Weet niet / geen antwoord 4
Stelling: Als iemand een verkeersovertreding maakt is de politie er meteen bij, maar aan grote criminelen willen zij hun handen niet vuil maken.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 34
Mee eens 38
Mee oneens 20
Helemaal mee oneens 5
Weet niet / geen antwoord 4
Stelling: Werkgevers, huisjesmelkers en koppelbazen die met illegalen werken moeten voortaan aansprakelijk gesteld worden voor de uitzetkosten van de illegalen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 43
Mee eens 37
Mee oneens 11
Helemaal mee oneens 3
Weet niet / geen antwoord 6