Referendum
Het volgende onderwerp tot slot. Er is een meerderheid in de tweede kamer om een referendum te houden over de invoering van de Europese Grondwet?
Bent u daar blij mee?  
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 19
Weet niet / geen antwoord 19
Bent u in principe voor of tegen het houden van een referendum in Nederland?  
in procenten van Allen
Voor 72
Tegen 15
Weet niet / geen antwoord 12
Wat denkt u te zullen gaan stemmen bij het referendum over de Europese Grondwet?  
in procenten van Allen
Voor 32
Tegen 30
Weet niet / geen antwoord 38
Ik had graag een referendum gehad over: (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Het invoeren van de Euro 58
De aanleg van de Betuwelijn 40
 Wel of geen oorlog in Irak 35
Bezuinigingen door de overheid 51
Weet niet / geen antwoord 15
Stelling: Bij grote beslissingen moet de overheid altijd de mening van het volk peilen middels een referendum.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 39
Mee eens 40
Mee oneens 14
Helemaal mee oneens 5
Weet niet / geen antwoord 3