11 September
Vandaag zullen de vernietigende terreuraanslagen van 11 september 2001 worden herdacht. Denkt u dat de Nederlandse overheid de Nederlandse burger goed beschermt tegen eventuele terroristische aanslagen? 
Denkt u dat de Nederlandse overheid de Nederlandse burger goed beschermt tegen eventuele terroristische aanslagen?   
in procenten van Allen
Ja 20
Nee 52
Weet niet/geen antwoord 27
Voelt u zich sinds 11 september 2001 minder veilig?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 70
Weet niet/geen antwoord 2
Op welke van onderstaande manieren hebben de terreuraanslagen van 11 september uw leven beinvloed? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Ik heb de keuzes van mijn vakantiebestemmingen gewijzigd 11
Ik wantrouw moslims 30
Ik denk sneller aan een terroristische aanslag als er zich incidenten voordoen 35
Ik voel me minder veilig 22
Anders 11
De terreuraanslagen hebben mijn leven niet beinvloed 30
Weet niet / geen antwoord 1
Bent u bang voor terroristische aanslagen in Nederland?  
in procenten van Allen
Ja 31
Nee 63
Weet niet/geen antwoord 6