Bezuinigingen
Het volgende onderwerp dan. De aankondigingen van ontslagen volgen elkaar in snel tempo op. De matig draaiende economie eist haar tol, gisteren was het de beurt aan V&D en MKB-Nederland. 
Hebben er het afgelopen jaar bezuinigingen plaatsgevonden bij het bedrijf waar u werkzaam bent als gevolg van de matig draaiende economie? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Ja, er zijn gedwongen ontslagen gevallen 17
 Ja, de lonen zijn aangepast 6
Ja, er is bezuinigd op bedrijfsmiddelen 16
Ja, er heeft een reorganisatie plaats gevonden 17
Ja, er hebben overige bezuinigingen plaatsgevonden 25
Nee, er is niet bezuinigd 20
Ik ben niet werkzaam bij een bedrijf 34
Weet niet / geen antwoord 2
Stelling: De matig draaiende economie heeft ervoor gezorgd dat de werksfeer binnen het bedrijf waar ik werkzaam ben verslechterd is.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 10
Mee eens 15
Mee oneens 27
Helemaal mee oneens 16
Weet niet / geen antwoord 32
Staat uw baan op de tocht als gevolg van bezuinigingsmaatregelen binnen uw bedrijf  
in procenten van Allen
Ja, mijn baan staat enigszins op de tocht 11
Ja, ik word zeker ontslagen 3
Nee, mijn baan staat niet op de tocht 51
 Nee, ik ben niet werkzaam bij een bedrijf 30
Weet niet / geen antwoord 5
 
Heeft u het idee dat de bezuinigingen binnen uw bedrijf achter de rug zijn of denkt u dat ze er nog aan zitten te komen?  
in procenten van Allen
 De bezuinigingen binnen mijn bedrijf zijn achter de rug 8
Er zitten nog bezuinigingen binnen mijn bedrijf aan te komen 44
Ik ben niet werkzaam bij een bedrijf 30
Weet niet / geen antwoord 17