Inburgeringsexamen
Het volgende onderwerp tot slot. Allochtonen die hier al zeer lange tijd verblijven, krijgen een lagere uitkering als zij niet slagen voor hun inburgeringsexamen. 
Wat vindt u van dit initiatief?  
in procenten van Allen
Goed idee 81
Slecht idee 16
Weet niet / geen antwoord 3
 
Stelling: Allochtonen die niet slagen voor hun inburgeringsexamen hebben geen recht op een uitkering.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 29
Mee eens 27
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 11
Weet niet / geen antwoord 3