Homoschool VS
In New York zijn de lessen begonnen op de eerste Amerikaanse middelbare school die exclusief is bedoeld voor homoseksuelen lesbiennes biseksuelen en transseksuelen. De school heeft zo’n honderd leerlingen. Volgend jaar hoopt de school 170 studenten te verwelkomen.
Wat is vindt u van het idee om een speciale school op te richten voor mensen die niet heteroseksueel zijn?  
in procenten van Allen
Dit vind ik een goed idee  11
Dit vind ik geen goed idee 85
Weet niet/geen antwoord 4
„Sommige kinderen die homo of lesbisch zijn worden op andere scholen gepest en mishandeld”zegt burgemeester Michael Bloomberg. „Zij kunnennu onderwijs volgen zonder zich zorgen te hoeven maken.” In hoeverre vindt u het overdreven om een groep mensen op zo’n manier in bescherming te nemen?   
in procenten van Allen
Erg overdreven 29
Overdreven 46
Niet overdreven 19
Helemaal niet overdreven 4
Weet niet/geen antwoord 2
Volgens het COC de federatie van Nederlandse verenigingen tot intergratie van homoseksuelen vindt er op de Nederlandse scholen ondanks campagnes nog steeds veel pesterij nageroep en zelfs fysiek geweld plaats op scholen. Vindt u het een goed idee om ook in Nederland een speciale school voor homoseksuelen lesbiennes biseksuelen en transseksuelen op te richten?  
in procenten van Allen
Ja 7
Nee 88
Weet niet/geen antwoord 5
Een aantal New Yorkers waaronder senator Ruben Diaz Sr. heeft vorige maand het bestuur van de stad aangeklaagd vanwege de komst van de eerste school die exclusief is bedoeld voor homoseksuelen. Volgens de aanklagers is het alleen toelaten van homoseksuelen op de school in strijd met de Amerikaanse wet tegen 'discriminatie op basis van seksuele geaardheid'. In hoeverre bent u het hiermee eens?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 27
Mee eens 46
Mee oneens 14
Helemaal mee oneens 5
Weet niet / geen antwoord 8