Nieuwe strengheid
Het moet maar eens afgelopen zijn met het geleuter over emotionele intelligentie meedenken met het bedrijf en teamgeest. Discipline en duidelijkheid dat heeft de werknemer nodig. Judith Mair en Duitse webdesigner pleit in haar boek ‘Het is mooi geweest’ voor het herstel van oude waarden.
Hebt u heimwee naar de oude normen en waarden in het werk?  
in procenten van Allen
Ja  36
Nee  49
Weet niet / geen antwoord 16
Wat vindt u belangrijker op de werkvloer?  
in procenten van Allen
Soft skills emotionele intelligentie en teamgeest 50
Presteren discipline en verplichte omgangsvormen 37
Weet niet / geen antwoord 14
Als het aan Judith Mair ligt duurt de werkdag strikt van negen tot half zes. Is thuiswerken niet toegestaan. Worden privé-gesprekken van langer dan vijf minuten niet getolereerd. Draagt iedereen op het werk hetzelfde uniform. Wordt er niet getutoyeerd. Zijn bizz-words als 'meeting' 'brainstorm' 'flow' en 'moodchart' taboe en kan wie op de step komt rechtsomkeert maken. Zou u onder deze omstandigheden willen werken?   
in procenten van Allen
Ja  9
Nee 87
Weet niet / geen antwoord 3
Welke van onderstaande ‘waarden’ spreekt u het meest aan?  
in procenten van Allen
Werkdag van negen tot half zes 21
Bizz-words taboe 21
Privé-gesprekken van langer dan vijf minuten niet getolereerd 18
Steps verboden op werkvloer 12
Thuiswerken niet toegestaan 5
Niet tutoyeren 4
Weet niet / geen antwoord 19
De nieuwe reactionaire benadering van werken die al bestempeld wordt met ‘de nieuwe strengheid’komt van een Duitse. Verbaast dit u?  
in procenten van Allen
Ja  6
Nee  78
Weet niet / geen antwoord 16
Stelling: Ik werk om te leven en leef niet om te werken.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 53
Mee eens 36
Mee oneens 6
Helemaal mee oneens 2
Weet niet / geen antwoord 4