Donner boos om Zwartboek
Als het aan het kabinet ligt komt er geen nader onderzoek naar de beveiliging van Pim Fortuyn waar de LPF op heeft aangedrongen. Zowel minister Donner als minister Remkes reageerde ongekend fel op de aantijgingen over zaken die in de ogen van de LPF fractie niet zijn opgehelderd. Zij vinden dat de commissie gedegen onderzoek heeft gedaan en hebben in het zogenaamde zwartboek geen nieuwe aanwijzingen kunnen vinden die zouden kunnen leiden tot nieuwe conclusies.
Vindt u de boze reactie van de twee ministers terecht?  
in procenten van Allen
Ja terecht 41
Nee onterecht 42
Weet niet / geen antwoord 17
Stelling: Minister Donner is voorbij gegaan aan de uitspraak van Volkert van der G.dat hij de moord niet had gepleegd als er beveiliging was geweest.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 18
Mee eens 25
Mee oneens 26
Helemaal mee oneens 9
Weet niet / geen antwoord 22
Minister Donner verwijt de LPF laksheid omdat de enige fractie die acht maanden geleden afwezig was bij de openbare toelichting op het rapport Van den Haak de fractie van de LPF zelf was. Vindt u dat het LPF nu het recht heeft om onduidelijke kwesties te laten ophelderen?  
in procenten van Allen
Ja 40
Nee 46
Weet niet / geen antwoord 15
In het zwartboek vraagt de LPF zich af waarom het huis van Fortuyn op de avond van de moord is doorzocht en twee computers zijn meegenomen. Ook eist de LPF dat de BVD bewijst Fortuyn niet te hebben afgeluisterd. Denkt u dat Pim Fortuyn werd afgeluisterd door de BVD?  
in procenten van Allen
Ja 54
Nee  22
Weet niet / geen antwoord 25