School bepaalt lesweek
Basisscholen mogen voortaan in grote mate zelf hun lesuren bepalen. Een extra vrije dag vrije middag of een week vakantie behoren dan bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Voorwaarde is wel dat de ouders en het personeel het ermee eens zijn. Dat schrijft onderwijsminister Maria van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer.
 Wat vindt u van het voorstel van de onderwijsminister?  
in procenten van Allen
Goed idee 39
Slecht idee 51
Weet niet / geen antwoord 10
Denkt u dat de basisscholen steun krijgen van de ouders van de betrokken schoolkinderen?  
in procenten van Allen
Ja 33
Nee 53
Weet niet / geen antwoord 14
Bent u ouder van een basisschoolkind?  
in procenten van Allen
Ja 19
Nee 81
Weet niet / geen antwoord 0
Bent u voorstander van een vierdaagse schoolweek?  
in procenten van Allen
Ja  19
Nee 79
Weet niet / geen antwoord 2
Wat is uw grootste bezwaar tegen een vierdaagse schoolweek?  
in procenten van Allen
Overbelasting kinderen 49
Opvangproblemen kinderen  39
Andere 12
Weet niet / geen antwoord 0
Het ministerie van Onderwijs kreeg steeds vaker verzoeken van scholen om af te mogen wijken van de standaard weekindeling met alleen de woensdagmiddag vrij om het lerarentekort op te kunnen vangen. Dit ondanks opvangproblemen voor ouders en de mogelijke overbelasting van kinderen. Wat is voor u van doorslaggevend belang bij het bepalen van een nieuwe lesweek?  
in procenten van Allen
Onderwijs kinderen 69
Inspraak ouders 15
Personeelstekort 10
Andere 2
Weet niet / geen antwoord 5
Stelling: Vier lange lesdagen zijn slechter dan vijf korte.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 31
Mee eens 36
Mee oneens 21
Helemaal mee oneens 5
Weet niet / geen antwoord 7