Balkenende bezoekt Bush
De minister-president Balkenende bezoekt de Verenigde Staten samen met minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken in het kader van een kennismakingsbezoek en het verstevigen van de toch al uitstekende banden tussen Nederland en de VS.
Denkt u dat president Bush de Nederlandse delegatie onder leiding van Balkenende serieus neemt?  
in procenten van Allen
Ja  35
Nee  55
Weet niet / geen antwoord 10
Tijdens zijn ontvangst vandaag op het Witte Huis in Washington wil premier Balkenende het ook over andere dingen hebben dan transatlantische verhoudingen Amerikaanse wereldorde en de Nederlandse missie in Irak. Het moet ook gaan over 'normen en waarden'. Denkt u dat Bush interesse heeft in de discussie over ‘waarden en normen’?  
in procenten van Allen
Ja 28
Nee  68
Weet niet / geen antwoord 5
President Bush wil waarschijnlijk graag weten of Nederland ook straks de kleine trouwe Europese bondgenoot blijft die het zich de afgelopen tijd heeft betoond. Denkt u dat er naast beloftes en schouderklopjes ook echte zaken worden gedaan tijdens het bezoek?  
in procenten van Allen
Ja 24
Nee 69
Weet niet / geen antwoord 7
Stelling: Als Bush de Nederlandse delegatie belangrijk had gevonden had hij deze wel uitgenodigd op het diner en niet op het ontbijt.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 22
Mee eens 30
Mee oneens 27
Helemaal mee oneens 5
Weet niet / geen antwoord 17
Denkt u dat Balkende onderwerpen over de Amerikaanse weigering om het klimaatverdrag te tekenen en de negatieve houding jegens het nieuwe internationale strafhof in Den Haag met Bush zal aansnijden?  
in procenten van Allen
Ja  24
Nee  63
Weet niet / geen antwoord 13
Vindt u Jaap de Hoop Scheffer geschikt als NAVO-secretaris?  
in procenten van Allen
Ja  29
Nee  45
Weet niet / geen antwoord 26