Rookverbod zorginstellingen
Verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land zullen de komende maanden de naleving van de Tabakswet massaal aan hun laars lappen. Daarmee willen de zorginstellingen bewust een proefproces bij de bestuursrechter uitlokken om duidelijk te maken dat een strikte naleving van het rookverbod binnen de instellingen op dit moment onhaalbaar is.
Wat vindt u van het rookverbod binnen zorginstellingen?  
in procenten van Allen
Goed idee 36
Slecht idee 56
Weet niet / geen antwoord 8
Vindt u het negeren van een opgelegd verbod in dit geval een goede manier van actievoeren?  
in procenten van Allen
Ja 58
Nee 37
Weet niet / geen antwoord 5
Honderden zorginstellingen hebben onvoldoende huiskamers en recreatieruimten om aande nieuwe wettelijke eis te kunnen voldoen. Vindt u dat de overheid eerst geld had moeten uitgeven aan de bouwtechnische aanpassingen van oude gebouwen en het scheiden van ruimtes voordat er een rookverbod werd opgelegd?  
in procenten van Allen
Ja 73
Nee 24
Weet niet / geen antwoord 3
Arcares de brancheorganisatie van 334 verpleeghuizen en 1366 verzorgingsinstellingen wil met een proefproces de bestuursrechter ervan overtuigen dat de invoering via een geleidelijke schaal moet gaan. Bovendien moet er volgens de organisatie rijksgeld worden vrijgemaakt voor faciliteiten en extra personeel. Wat is volgens u de beste oplossing voor het rookverbod probleem?  
in procenten van Allen
Extra overheidsgeld voor faciliteiten en personeel 21
Rokers laten betalen voor extra kosten faciliteiten en personeel 20
Aparte rookvrije instellingen opzetten 17
Geleidelijke vermindering van gebruik rookwaar in instellingen 16
Extra kosten verdelen tussen overheid/instelling/rokers 13
Anders  11
Weet niet / geen antwoord 2
De brancheorganisatie laat het er nu op aankomen dat er fikse boetes door de Keuringsdienst van Waren worden uitgedeeld. Vindt u het terecht dat er als gevolg van deze actie boetes worden uitgedeeld?  
in procenten van Allen
Ja regels zijn regels 34
Nee minister Hoogervorst moet mildere regels opstellen voorde sector 28
Nee hierdoor komen de instellingen nog meer in de problemen  35
Weet niet / geen antwoord 4
Stelling: Niet-roken moet de "sociale norm" worden in ons land.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 27
Mee eens 22
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 16
Weet niet / geen antwoord 4
De overheid wil ook een algeheel rookverbod voor de horeca instellen. In sportkantines en buurthuizen mag al vanaf 1 januari 2004 niet meer worden gerookt. De overige horeca krijgen uitstel van maximaal twee jaar. Bent u voor of tegen een algeheel wettelijk rookverbod in de horeca?  
in procenten van Allen
Ja daar ben ik voor 29
Nee daar ben ik tegen 68
Weet niet / geen antwoord 3
Het algeheel rookverbod voor de horeca geldt straks voor restaurants en hotels maar ook voor cafés en disco's. Een rookverbod in cafés en disco's is dat niet wat overdreven?  
in procenten van Allen
Ja zeker 71
Nee waarom 27
Weet niet / geen antwoord 3