Nederland Schoon
Deze week begint de week van Nederland Schoon. Een week waarin politici, burgmeesters en bekende Nederlanders samen met u Nederland nog schoner gaan maken. Van Utrecht tot Amsterdam, van Nijmegen tot Breda en tot slot Den Haag.
Was u op de hoogte van deze campagne?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 58
Weet niet / geen antwoord 0
De campagne Nederland Schoon houdt zich bezig met de preventie en bestrijding van een grote straatergernis, de hinder van zwerfafval. Een andere straatergernis is hondenpoep. Aan welke van de twee ergert u zich het meest?  
in procenten van Allen
Zwerfafval 58
Hondenpoep 41
Weet niet / geen antwoord 1
Bezit u een hond?  
in procenten van Allen
Ja 24
Nee 76
Weet niet / geen antwoord 0
In veel Nederlandse steden en dorpen wordt sinds kort een verwoede strijd geleverd ter bestrijding van de overlast door hondenpoep. Zo moet iedere hond in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom zijn aangelijnd. Als een hond op de stoep, in de straat(goot) of in het gras poept, zijn alle baasjes verplicht om de drollen direct zelf op te ruimen. Op kinderspeelplaatsen, in zandbakken en op speel- of ligweiden mogen honden helemaal niet meer komen. In hoeverre bent u het eens met dit beleid?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 64
Mee eens 28
Mee oneens 6
Helemaal mee oneens 1
Weet niet / geen antwoord 2
Bij overtreding van de eerder genoemde regels worden boetes uitgedeeld. Medewerkers van de milieupolitie hebben de bevoegdheid om overtreders van de regels een boete van Euro 28,- per overtreding op te leggen. Vindt u dit een goede straf?  
in procenten van Allen
Ja 54
Nee, ik vind de boete te laag 25
Nee, ik vind de boete te hoog 7
Nee, ik vind boetes een slechte bestraffing 13
Weet niet / geen antwoord 1
Vindt u dat gemeente en politie de eigenaren van honden aan mogen spreken op hun eigen verantwoordelijkheid?  
in procenten van Allen
Ja 98
Nee 1
Weet niet / geen antwoord 1
Stelling: Met deze nieuwe regels tegen overlast van hondenpoep wordt een hetze gevoerd tegen bezitters van honden.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 4
Mee eens 15
Mee oneens 41
Helemaal mee oneens 37
Weet niet / geen antwoord 3