Alarmsirenes
De alarmsirenes gaan weer af. Iedere eerste maandag van de maand, klokslag twaalf uur. Vandaag voor het eerst sinds lang loeiden de 4050 toeters weer een minuut en 26 seconden door stad en land. Met die ene jaarlijkse test in juni ontstond het gevaar dat de Nederlandse bevolking na het horen van het geluid van de sirene niet op het alarmsignaal zouden reageren zoals het zou moeten.
Hebt u de sirenes vandaag gehoord?  
in procenten van Allen
Ja 67
Nee 33
 Weet niet / geen antwoord  0
Wist u dat de sirenes vandaag zouden gaan loeien? Zo ja, op welke manier bent u daar achter gekomen?  
in procenten van Allen
Nee, wist het niet 9
Ja, via reclame  32
 Ja, via nieuwsberichten op televisie 55
 Ja, via nieuwsberichten in de krant 21
 Anders 7
 Weet niet / geen antwoord  0
Weet u wat u moet doen als u het geluid van de sirenes hoort?  
in procenten van Allen
Ja 93
Nee 6
Weet niet / geen antwoord 0
Vindt u dat u voldoende bent ingelicht over de maatregels die getroffen moeten worden bij het horen van de alarmsirene?  
in procenten van Allen
Ja 77
Nee 21
Weet niet / geen antwoord 3
In het geval van een echt alarm wordt de mensen geadviseerd om naar binnen te gaan, of binnen te blijven, de deuren en ramen te sluiten en de radio en/of televisie aan te zetten op de lokale zenders. Wist u dit?  
in procenten van Allen
Ja 97
Nee 3
Weet niet / geen antwoord 0