Ontgroeningsgrap
Het volgende onderwerp: Twee Groningse eerstejaarsstudenten die als ontgroeninggrap een begeleidster ontvoerden door haar geboeid in een auto te zetten, hebben zich de woede op de hals gehaald van de Groningse politie. De politie nam de melding zeer serieus en ging er met meerdere wagens op af. 
Vindt u dat de kosten van het politie optreden op de studenten verhaald moeten worden?  
in procenten van Allen
Ja 82
Nee 15
Weet niet / geen antwoord 3
Stelling: Het zogenaamd ontvoeren van een begeleidster vind ik een goede ontgroeningsgrap.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 4
Mee eens 9
Mee oneens 24
Helemaal mee oneens 60
Weet niet / geen antwoord 2