Geheime Irak dossiers 
Premier Balkenende heeft in september 2002 geheime informatie over Irak van de Britse premier Blair gekregen zonder zijn collega's in de ministerraad hierover in te lichten. Voorwaarde van Blair was dat Balkenende deze informatie met niemand, ook niet met de verantwoordelijke ministers zou delen. 
Vindt u dat premier Balkenende correct gehandeld heeft?  
in procenten van Allen
Ja, Balkenende heeft zich aan zijn woord aan Blair gehouden 53
Nee, Balkenende had deze informatie ondanks zijn woord aan Blair met zijn collega's moeten delen 40
Weet niet / geen antwoord 7
Stelling: Als de geheime Britse Irak dossiers van tevoren bekend waren geweest had Nederland de oorlog tegen Irak wellicht niet gesteund.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 16
Mee eens 28
Mee oneens 23
Helemaal mee oneens 11
Weet niet / geen antwoord 22
Bent u achteraf gezien voor of tegen de oorlog in Irak?  
in procenten van Allen
Voor 49
Tegen 43
Weet niet / geen antwoord 8
Vindt u dat de Nederlandse militairen die voor humanitaire hulp naar Irak zijn gestuurd recht hadden op de geheime informatie uit de Irak dossiers van Blair?  
in procenten van Allen
Ja 54
Nee 33
Weet niet / geen antwoord 13
Moet Nederland mee blijven doen aan een vredesmacht in Irak?  
in procenten van Allen
Ja 63
Nee 29
Weet niet / geen antwoord 8
Stelling: Premier Blair heeft via zijn rechterhand Alastair Campbell het Irakese oorlogsdossier aangedikt om de oorlog in Irak te rechtvaardigen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 21
Mee eens 36
Mee oneens 13
Helemaal mee oneens 5
Weet niet / geen antwoord 26