Bumperkleven
Het laatste onderwerp tot slot: Bumperkleven is verkeersergernis nummer een. 
Rijdt u wel eens auto?  
in procenten van Allen
Ja 86
Nee 14
Weet niet / geen antwoord 0
Doet u wel eens aan bumperkleven?  
in procenten van Allen
Ja, regelmatig 3
Ja, soms 22
Nee 74
Weet niet / geen antwoord 0
Welke maatregelen kunnen er volgens u genomen worden om het bumperkleven tegen te gaan? (meerdere antwoorden mogelijk).  
in procenten van Allen
Hogere boetes voor bumperkleven 56
Meer rijbanen 23
Vaker campagnes voeren over de gevaren van bumperkleven 27
Een systeem invoeren waarbij auto's op de snelweg allemaal dezelfde snelheid moeten rijden 20
Meer controle op bumperkleven 54
Weet niet / geen antwoord 2