Bijstand ouders
Het volgende onderwerp dan. De gemeente gaat beslissen of een alleenstaande bijstand ouder met een of meer jonge kinderen moet solliciteren.  
Vindt u dat het recht op gratis kinderopvang voor alleenstaande bijstand ouders moet worden opgenomen in de wet?  
in procenten van Allen
Ja 66
Nee 31
Weet niet / geen antwoord 3
Stelling: Alleenstaande bijstand ouders met een of meer jonge kinderen hoeven niet te solliciteren.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 22
Mee eens 29
Mee oneens 33
Helemaal mee oneens 13
Weet niet / geen antwoord 3