Privacy bescherming criminelen
De wet bescherming privacy kan in sommige gevallen de opsporing van criminelen belemmeren. Zo verbiedt de wetgeving het plaatsen van camera's bij bijvoorbeeld demonstraties en grote evenementen terwijl hierdoor relschoppers sneller kunnen worden opgepakt. 
Bent u bereid bijvoorbeeld door het plaatsen van camera's een stukje van uw privacy in te leveren om het opsporen van relschoppers te vergemakkelijken?  
in procenten van Allen
Ja 83
Nee 15
Weet niet / geen antwoord 3
Waaraan geeft u een hogere prioriteit?  
in procenten van Allen
 De opsporing van criminelen   84
 De bescherming van privacy  11
 Weet niet / geen antwoord 5
Vindt u dat de politie meer bevoegdheden moet krijgen bij het opsporen van criminelen ook al gaat dit ten koste van de bescherming van de privacy van de burger?  
in procenten van Allen
Ja 75
Nee 19
Weet niet / geen antwoord 5
Stelling: Wie niets te verbergen heeft heeft ook niets te vrezen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 48
Mee eens 35
Mee oneens 11
Helemaal mee oneens 4
Weet niet / geen antwoord 2
In geval van een veroordeling mogen volgens de privacywet de bestanden van diverse instellingen niet met elkaar gekoppeld worden. Vindt u dat justitie de mogelijkheid moet worden geboden om bestanden van diverse instanties te koppelen als dit tot belangrijk bewijsmateriaal kan leiden?  
in procenten van Allen
Ja 88
Nee 8
Weet niet / geen antwoord 4
Stelling: Criminelen moeten net zoveel recht hebben op privacy als niet criminelen  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 6
Mee eens 17
Mee oneens 42
Helemaal mee oneens 32
Weet niet / geen antwoord 3