Dijkdoorbraak Wilnis
Na een tijdelijke evacuatie in verband met de dijkdoorbraak in Wilnis van dinsdagochtend konden de meeste bewoners van de getroffen wijken gisterenavond weer naar huis. Eenmaal thuis rest de getroffenen een grote schoonmaak en twee prangende vragen: de oorzaak van de dijkdoorbraak maar bovenal of de schade vergoed gaat worden en hoe dat dan gaat gebeuren.
Vindt u dat de geleden schade vergoed moet worden?  
in procenten van Allen
Ja de schade moet volledig vergoed worden 70
Ja de schade moet gedeeltelijk vergoed worden 26
Nee de schade moet niet vergoed worden 2
Weet niet / geen antwoord 2
In Nederland is schade als gevolg van dijkdoorbraken uitgesloten op vrijwel alle verzekeringspolissen. De hoop is nu vooral gericht op een rampenuitkeringvan de overheid. Wie zou naar uw mening de geleden schade moeten vergoeden? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht 60
Rampenuitkering overheid 57
De verzekeringsmaatschappijen 34
De gemeente Wilnis 28
De bewoners zelf 9
Geen van bovenstaande 1
Weet niet / geen antwoord 2
Minister Remkes denkt dat volgende week een inventarisatie van de schade is gemaakt die de dijkdoorbraak in Wilnis heeft veroorzaakt. De bewindsman liet doorschemeren dat de financiële gevolgen voor een deel kunnen worden vergoed als de schade valt onder de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS). Remkes zegt dat in geen geval de totale schade wordt vergoed. Bentu bereid om via een verhoging op de belasting het niet vergoede deel van de schade te betalen?  
in procenten van Allen
Ja 18
Nee 75
Weet niet / geen antwoord 7
Er wordt door deskundigen gesuggereerd dat de dijkdoorbraak werd veroorzaakt door de droogte van deze zomer. Wat of wie is volgens u de grootste oorzaak geweest? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Slecht onderhoud 70
Aanhoudende droogte 57
Wanbeleid gemeente 18
Bekabelingen gas/elektra/TV 14
Muskusratten 7
Zoetwater verplaatsing uit het IJsselmeer 5
Pleziervaart 2
Vissers 1
Aangrenzende tuinen van bewoners 1
Geen van bovenstaande 0
Weet niet / geen antwoord 14
Na de discussie over het inlaten van respectievelijk zout en zoet water en de vragen over de dijkdoorbraak te Wilnis doet Nederland haar naam als ‘waterland’ eer aan. Prins Willem Alexander is een expert in Water Management. Vindt u dat de Prins op een of ander manier van zich had moeten laten horen?  
in procenten van Allen
Ja 47
Nee 40
Weet niet / geen antwoord 13