Dierenmishandeling
De afgelopen tijd heeft er een aantal afschuwelijke dierenmishandelingen in vooral de regio Twente plaatsgevonden waarbij onder meer schapen en pony’s op beestachtige wijze zijn mishandeld en afgeslacht door dierenbeulen.
Vindt u dat politie en justitie over het algemeen te weinig prioriteit geven aan het opsporen en vervolgen van dierenbeulen?  
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 16
Weet niet / geen antwoord 22
Stelling: Straffen voor dierenbeulen moeten fors worden verhoogd. Iemand die dieren mishandelt moet voortaan niet alleen een fikse boete krijgen maar daarnaast ook maximaal vijf jaar celstraf oplopen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 60
Mee eens 28
Mee oneens 7
Helemaal mee oneens 1
Weet niet / geen antwoord 4
Denkt u dat het uitloven van een beloning voor de gouden tip die leidt naar de daders van ernstige dierenmishandeling ertoe zal leiden dat mensen dergelijke mishandelingen eerder zullen melden bij de politie?  
in procenten van Allen
Ja 71
Nee 22
Weet niet / geen antwoord 7
Stelling: Mishandelde dieren mogen niet meer worden teruggegeven aan hun baasje alsdat de dader van de mishandeling is.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 79
Mee eens 19
Mee oneens 1
Helemaal mee oneens 0
Weet niet / geen antwoord 1