XTC Testen
Het volgende onderwerp dan. Naar aanleiding van de dood van 15-jarig meisje uit Belfeld, na een overdosis XTC pillen, is binnen de politiek de discussie omtrent het al dan niet testen van XTC pillen weer op gang gekomen.
Vindt u dat het moet worden toegestaan om pillen te testen in discotheken?  
in procenten van Allen
Ja 68
Nee 28
Weet niet / geen antwoord 4
De ouders van het meisje dat de dood vond door een overdosis XTC pillen willen het dansfestijn Mega-Raveparty aanklagen voor de dood van hun dochter. Vindt u dit terecht?  
in procenten van Allen
Ja 25
Nee 72
Weet niet / geen antwoord 3
In hoeverre wordt uw beeld over houseparty's be´nvloed door negatieve berichtgeving zoals de dood van het 15 jarige meisje uit Belfeld?á  
in procenten van Allen
Positief be´nvloed 2
Niet be´nvloed 44
Negatief be´nvloed 50
Weet niet / geen antwoord 4
Stelling: Als je pillen laat testen in discotheken geef je een signaal af dat XTC gebruik door de vingers mag worden gezien.á  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 24
Mee eens 33
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 11
Weet niet / geen antwoord 2