Werkbezoek Antillen
Het volgende onderwerp dan. De Nederlandse fractievoorzitters zijn voor een tiendaags werkbezoek op de Antillen. Het bezoek is begonnen met enkele ongebruikelijke gebeurtenissen. Zo weigerde Anthony Godett Nederlands te spreken, terwijl hij dit goed kan. Ook kwam premier Godett door onduidelijke redenen te laat voor haar afspraak en liet ze inhoudelijke gesprekken over aan haar ministers en staatssecretarissen. 
Vindt u het gedrag van de premier Godett acceptabel?  
in procenten van Allen
Ja 3
Nee 93
Weet niet / geen antwoord 4
Ondanks de eerder genoemde gebeurtenissen blijven de Nederlandse bewindslieden positief gestemd over het verloop van het bezoek en zien geen enkele reden om het bezoek te onderbreken. Vindt u dat het werkbezoek onderbroken had moeten worden naar aanleiding van het gedrag van premier Godett en haar adviseur?  
in procenten van Allen
Ja 52
Nee 39
Weet niet / geen antwoord 9