Vrouwen in het leger
Bij de reorganisatie van de krijgsmacht worden geen vrouwen ontslagen. Minister Kamp van Defensie zegt dat in een interview in het septembernummer van Opzij. Volgens Kamp blijft het streefcijfer van 12 procent vrouwen bij de krijgsmacht in 2010 gehandhaafd.
Vindt u dat vrouwen in het Nederlandse leger thuis horen?  
in procenten van Allen
Ja 80
Nee 11
Weet niet / geen antwoord 9
Doordat Defensie 380 miljoen euro moet bezuinigen sneuvelen daar de komende tijd ongeveer 9000 van de circa 70.000 arbeidsplaatsen. Minister Kamp wil geen vrouwen ontslaan dus zullen er alleen mannen worden ontslagen. Vindt u dat dit acceptabel?  
in procenten van Allen
Ja 15
Nee 81
Weet niet / geen antwoord 8
Stelling: Het ontslaan van alleen mannen tijdens een reorganisatie is seksediscriminatie''.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 35
Mee eens 48
Mee oneens 9
Helemaal mee oneens 2
Weet niet / geen antwoord 5
Het streefcijfer voor 2010 van 12 procent vrouwen bij de krijgsmacht betekentdat er gestreefd wordt naar een bezetting van 1 vrouw op 8 mannen. Vindt u deze verhouding acceptabel?  
in procenten van Allen
Ja 41
Nee er moeten meer vrouwen in het leger komen 23
Nee er moeten minder vrouwen in het leger komen  15
Weet niet / geen antwoord 21
Volgens afspraken worden bij Defensie alleen mensen op overtollige functies ontslagen. Als er een vrouw op een overtollige functie zit zou zij volgens Kamp dus de plek moeten innemen van een man die niet op een overtollige functie zit. Vindt u dat deze vorm van reorganiseren geoorloofd is?  
in procenten van Allen
Ja 10
Nee  86
Weet niet / geen antwoord 5