Grens aan allochtonenstroom
Leefbaar Rotterdam legde vrijdag jongstleden het voorstel neer bij het college van burgemeester en wethouders om een grens aan het aantal allochtonen in de stad te stellen.
Vindt u dat er een limiet gesteld kan worden aan de grote van een bepaalde volksgroepering in een stad of dorp?  
in procenten van Allen
Ja 67
Nee 28
Weet niet / geen antwoord 4
Een van de argumenten voor een limiet is volgens Leefbaar Rotterdam dat er te veel zwakke groepen binnen komen in vergelijking met andere steden en dorpen van Nederland. Vindt u dat zwakke groepen zoals bijvoorbeeld allochtonen verspreid moeten worden over Nederland?  
in procenten van Allen
Ja 73
Nee 20
Weet niet / geen antwoord 4
Nederland staat internationaal bekend om haar multiculturele samenleving. In vergelijking met andere Europese landen wonen er in Nederland veel allochtonen. Vindt u dat er een spreiding van allochtonen moet komen over Europese landen?  
in procenten van Allen
Ja 83
Nee 12
Weet niet / geen antwoord 5
Bent u voor een grens aan het aantal allochtonen in Nederland?  
in procenten van Allen
Ja 69
Nee 26
Weet niet / geen antwoord 5
Wat vindt u van een regel die zegt dat er in een stad of dorp maximaal de helft van de inwoners allochtoon mag zijn?  
in procenten van Allen
Goed idee 25
Slecht idee dit mogen er van mij meer zijn 1
Slecht idee dit mogen er van mij minder zijn 72
Weet niet / geen antwoord 3
Bent u voor een grens aan het aantal allochtonen in Europa?  
in procenten van Allen
Ja 61
Nee 32
Weet niet / geen antwoord 7
Wat vindt u van een regel die zegt dat er in Europa maximaal de helft van de inwoners allochtoon mag zijn?  
in procenten van Allen
Goed idee 17
Slecht idee dit mogen er van mij meer zijn 2
Slecht idee dit mogen er van mij minder zijn 76
Weet niet / geen antwoord 6