Onbeperkt drinken
Voor 15 euro onbeperkt alcohol drinken. Dat is de aanbieding waar drie kroegen in de stad Groningen tijdens de introductieweek vanaf morgen eerstejaars studenten mee proberen te lokken.
 Wat vindt u van deze actie?  
in procenten van Allen
Goed idee 24
Slecht idee 68
Weet niet / geen antwoord 8
De actie druist in alle opzichten in tegen het convenant dat de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de gemeente een paar jaar geleden met introductiecommissies en de Groninger horeca hebben afgesloten. In de overeenkomst werd opgeroepen tot matiging van het drankgebruik tijdens introductieweken. Denkt u dat het sluiten van een overeenkomst een goede oplossing is voor het voorkomen van overmatig drankgebruik?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 47
Weet niet / geen antwoord 8
Stelling: Kortingsacties als het onbeperkt drinken voor een vast laag bedrag lokken overmatig drankgebruik uit.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 44
Mee eens 38
Mee oneens 13
Helemaal mee oneens 4
Weet niet / geen antwoord 1
Stelling: De ‘Happy-hours’, de tijdens een uur ‘twee halen één halen’ acties, lokken overmatig drankgebruik uit.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 23
Mee eens 40
Mee oneens 30
Helemaal mee oneens 5
Weet niet / geen antwoord 2
Burgemeester J. Wallage van Groningen wil een landelijk politiek debat over het tegen bodemprijzen aanbieden van alcohol in cafés. De PvdA-er wil de landelijke politiek inschakelen om via wetgeving de horeca te beletten met drankprijzen te stunten. Vindt u dit een goed idee?  
in procenten van Allen
Ja, gemeenten hebben niet voldoende mogelijkheden hebben om tot maatregelen over te gaan  32
Nee, de horecaondernemer moet zelf verantwoordelijkheid blijven voor het prijsbeleid van cafés 61
Weet niet / geen antwoord 7
In 1997 zijn tijdens de ontgroening bij het Groninger studentencorps Vindicat een dode en een paar gewonden gevallen door overmatig drankgebruik. Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het voorkomen van overmatig drankgebruik tijdens introductieweken van studenten? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
De student 81
De studentenverenigingen 72
De kastelein 36
De universiteit 21
Koninklijk Horeca Nederland, de brancheorganisatie voor de horecaondernemer 13
De overheid 9
De gemeente 6
Andere  2
Weet niet / geen antwoord 0
Vindt u dat een kastelein de morele plicht heeft om bij overmatig drankgebruik in te grijpen?  
in procenten van Allen
Ja 92
Nee 6
Weet niet / geen antwoord 2